Realizowane projekty

Primuse - Prace badawczo-rozwojoweObecnie bierzemy udział w następujących projektach badawczo-rozwojowych:

Dziecko 2.0. Nowoczesne metodologie e-rozwoju dziecka. Badanie wpływu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku na implementację metodologii właściwego rozwoju dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych przy opracowaniu koncepcji innowacyjnej platformy edukacyjno-rozwojowej.

Stopień zaawansowania:

Dziecko 2.085%

 


Życie wśród fal. Jakość życia człowieka otoczonego przez technikę. Badania oddziaływania na człowieka nowoczesnych urządzeń elektroniczno-technicznych emitujących fale elektromagnetyczne, na gruncie założeń psychologii zdrowia i psychologii jakości życia.

Stopień zaawansowania:

Życie wśród fal35%

 


Szkolenie tradycyjne czy nowoczesne? Efektywne przekazywanie wiedzy. Badanie wpływu nowoczesnych metod eLearningowych na efekty podniesienia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.

Stopień zaawansowania:

eLearning15%