Etapy Prac B+R

Primuse - Etapy prac badawczo-rozwojowychWłaściwe podejście do każdego projektu jest kluczowe. Rola Project Managera jest bardzo istotna, ponieważ tylko odpowiednie rozplanowanie założonych zadań daje gwarancję sukcesu oraz pozwala zrealizować projekt w założonym czasie. Nie mniej istotny jest dobór zasobów, czyli osób i firm współpracujących przy projekcie.

 

Mimo, że cele prac badawczo-rozwojowych są różne, można wyróżnić cechy wspólne składające się na kolejne fazy ich realizacji:

  • Określenie celów i założeń projektowych
  • Analiza rynku pod kątem przyszłego produktu lub rozwiązania
  • Analiza kosztorysowa określająca budżet i uzasadnienie projektu
  • Przydzielenie naukowców i specjalistów do zespołu projektowego
  • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektu
  • Opracowanie scenariuszy badań naukowych niezbędnych do realizacji kolejnych faz projektu
  • Wykonanie prototypowego rozwiązania
  • Przeprowadzenie testów dla serii próbnej i wykonanie badań przed certyfikacyjnych
  • Uzyskanie niezbędnych certyfikatów dla opracowanego produktu lub rozwiązania
  • Finalizacja formalności (zgłoszenia patentowe, zasady licencjonowania, zasady przyznawania praw własności przemysłowej)

Każdy projekt składa się z przynajmniej 80% z powyższych etapów.