Elektronika

Primuse - ElektronikaPosiadając zaplecze w postaci szerokiej współpracy z pracownikami naukowymi uczelni w Polsce i za granicą oraz doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu rozwiązania z dziedziny szeroko rozumianej Elektroniki. Zapewniamy usługi od analizy teoretycznej, po wykonanie praktyczne urządzeń elektronicznych. Etapy prac realizujemy we własnym zakresie i możemy zaoferować Państwu kompleksowe opracowanie w pełni funkcjonalnego urządzenia.

Projektowanie urządzeń elektronicznych obejmuje wykonanie elektroniki właściwej wraz z dedykowanym oprogamowaniem. Cały cykl projektowania urządzeń elektronicznych realizujemy w oparciu o sprawdzoną listę procesów, składające się na kolejne etapy projektu:

 • Określenie parametrów i założeń urządzenia docelowego
 • Weryfikacja założeń wspólnie z zamawiającym
 • Analiza rynku pod kątem opracowanego urządzenia
 • Analiza finansowa wykonania urządzenia i wprowadzenia go na rynek
 • Stworzenie zespołu specjalistów do prac nad projektem
 • Opracowanie pełnej dokumentacji projektu urządzenia
 • Wykonanie projektów i schematów obwodów drukowanych oraz dobór elementów elektronicznych
 • Wykonanie prototypu urządzenia i obudowy
 • Stworzenie niezbędnego oprogramowania
 • Przeprowadzenie testów dla serii próbnej i wykonanie badań przed certyfikacyjnych
 • Uzyskanie niezbędnych certyfikatów dla urządzenia oraz badań zgodności
 • Stworzenie dokumentacji technicznej i użytkowej

Powyższy cykl projektowania możemy przeprowadzić od początku do końca lub wykonać niektóre jego etapy, a pozostałe zostawić Zamawiającemu do zrealizowania we własnym zakresie. Oferujemy Państwu pomoc i zachęcamy do współpracy w szczególności w dziedzinach:

 • Projektowania obwodów i schematów drukowanych
 • Opracowania projektów funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
 • Konsultacji i doradztwa technicznego
 • Tworzenia oprogramowania dla urządzeń elektronicznych
 • Sporządzania dokumentacji technicznej
 • Tworzenia i testowania prototypów
 • Importu, dystrybucji i sprzedaży elementów elektronicznych

Nasz zespół tworzą doświadczeni oraz młodzi specjaliści będący profesjonalistami w swoich dziedzinach. Podążają za rozwojem technologii i wykorzystują najnowsze rozwiązania. Dzięki takiemu podejściu efekty naszych prac znajdują długofalowe zastosowania. Przekłada się to bezpośrednio na zadowolenie naszych klientów.